Galería Rally Terra da Auga 2017 – Cristian Fernández

«Cohete» Suárez domina en las tierras de Arzúa.
Galería Rally Terra da Auga 2017 – Eliseo Bao